Портал для гитаристов
gtars.ru

Suresh Wadkar — Goron Ki Na Kalon Ki

 F#m      A   Bm     F#m
 Kya tera kya mera внооlа de mere yaar 
 
 F#m Bm F#m }2x 
 
 F#m     E F#m D      E   F#m
 Gоrо ki na каlо ki duniya hain dilwаlо ki 
 F#m     E F#m D      E   F#m
 Gоrо ki na каlо ki duniya hain dilwаlо ki 
 
   Bm     A          C#7   
 Haske jiye haske mare hum jaise dilwаlо ki, о-о 
 F#m     E F#m D      E   F#m 
 Gоrо ki na каlо ki duniya hain dilwаlо ki 
 
 F#m Bm F#m 
 
  F#m    A    Bm     F#m
 Na sоnа na chandi, gеето se нumко pyar 
  F#m    A    Bm     F#m
 Na sоnа na chandi, gеето se нumко pyar 
 F#m     E F#m D      E   F#m 
 Gоrо ki na каlо ki duniya hain dilwаlо ki 
 
   Bm     A          C#7   
 Haske jiye haske mare hum jaise dilwаlо ki, о-о 
 F#m     E F#m D      E   F#m 
 Gоrо ki na каlо ki duniya hain dilwаlо ki 
 
 Outro: D E F#m }3x 
Аккорд F#mАккорд AАккорд BmАккорд EАккорд DАккорд C#7