Портал для гитаристов
gtars.ru

Уетэн — Намжаа удэшэ

 Am          F 
Намарай найхан нарануудай 
 G        E
Номин намжаа үдэшэ 
 Am        F
Эгээл түрүүшын дуран 
 G          E
Эльгэ зүрхыем бадаруулаа 
 
Дабталга: 
 F     G   C
Урданаам намай шэртээш 
 F    G     C
Урихан нюдөөрөө хаража 
 Dm    E    Am
Гараа нарбайн аалихан 
 Dm    E    Am
Галта хүсэлөөр тэбэреэш 
 
 Am          F 
Сэлмэг хүхэ тэнгэри доро 
 G           E
Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа 
 Am              F 
Сэдьхэлнэм бадарнал нангин мүшэн 
 G            E
Сэбэр дуранайм шэдитэ хүсэн. 
 
Дабталга: 
 F     G   C
Урданаам намай шэртээш 
 F    G     C
Урихан нюдөөрөө хаража 
 Dm    E    Am
Гараа нарбайн аалихан 
 Dm    E    Am
Галта хүсэлөөр тэбэреэш 
Аккорд AmАккорд FАккорд GАккорд EАккорд CАккорд Dm